22.1.16

Veerle


Veerle

Start : Taverne “Den Eik” te Veerle-Laakdal
Afstand : 53 km
Bewegwijzering : Knooppunten Antwerpen/Vlaams-Brabant
GPS : Hoeve Den Eik 1 (voorheen Grensstraat 45) 2431 Veerle-Laakdal

DE ROUTE :

17-88-19-48-10-09-92-62-63-89-04-02-03-81-56-18-17

Op de route :

--Taverne “Den Eik”
Het gebouw aan de straatkant herbergt Brasserie Den Eik. Hier kan u terecht voor meer informatie over de streek en over het domein de Merode. Verpozen kan bij een heerlijk streekbiertje of een hapje.www.deneik.com

--Provinciaal domein Hertberg
Wandelen in een domein dat al sinds twee eeuwen ononderbroken bebost is, het is een unieke ervaring! Hertberg maakt deel uit van de voormalige de Merodebossen. Een eindeloos gebied van bos en natuur in een aantrekkelijke regio waar drie provincies elkaar raken. We treffen er enkele 'bergen' aan, getuigenheuvels (of ijzerzandsteenheuvels) uit een ver verleden, toen de Diestiaanzee tot in deze contreien reikte. In tegenstelling tot de zandige Kempen die tot enkele decennia geleden meestal waren begroeid met grote oppervlakten heide, stellen we op de oudste beschikbare geografische kaart (de Ferrariskaart uit 1775) vast dat Hertberg toen reeds volledig bebost was, vooral met naaldhout. Tot de tweede helft van de twintigste eeuw waren deze naaldbossen economisch belangrijk als stuthout voor de steenkoolmijnen. De provincie Antwerpen werkt volop aan de aanleg van wandel-, mountainbike- en ruiterroutes in dit 236 ha grote domein. Er komen ook rustbanken en picknickplaatsen bij en er worden enkele ecologisch waardevolle plaatsen aangelegd.

--Natuurreservaat Het Goor
Dit natuurreservaat ligt in de natte vallei van de Asbroekloop. Her en der borrelt er water op uit bronnen. Je vindt er landschappen en vegetaties die typisch zijn voor moerasachtige gebieden, zoals broekbossen, elzenbossen en struwelen. De route loopt dwars door het gebied. Neem je tijd om van de bloemetjes en de bijtjes te genieten.

--Brasserie 's Hertogenmolens - Lodge Hotels
Vroeger stonden er verscheidene molens aan de voormalige Waterpoort in de Lei. Bij het begin van de 16de eeuw liet Willem de Croy de molens verplaatsen en tot een geheel samenvoegen achter het begijnhof aan het uiteinde van de stadswallen. Vandaag huisvesten de Hertogenmolens een hedendaagse brasserie met prachtig zwevend terras.

--Begijnhof
Een begijnhof in de stad geeft rust en groen. Dit begijnhof heeft wel een bijzonder woelig verleden. Het 13de-eeuwse begijnhof werd na herhaaldelijke verwoestingen heropgebouwd in de 17de eeuw. De meest jammerlijke ingreep was het doormidden snijden van het 'Besloten Hof' met de aanleg van de Statiestraat. Daarmee was het typische gesloten karakter met een centraal plein verleden tijd. De kerk, het convent en het poorthuis werden in 1863 afgebroken. Slechts een rij 17de-eeuwse huisjes, de Zeven Weeën, bleef bewaard (aan de kant van de 's-Hertogenmolens). Aan de overkant werd een aantal huizen heropgebouwd naar oorspronkelijk model. In 1856 al overleed het laatste begijntje. Het begijnhof is doorlopend te bezoeken.

--Irish Pub Dubh-Linn
Elke Guinness of Kilkenny heeft hier een klavertjevier in het schuim, en de Irish Coffee gaat niet zonder chocoladepoeder op de room over de toog!

--Averbode

De indrukwekkende abdij van Averbode werd gesticht in 1134. Het poortgebouw dateert uit de 14de eeuw. De huidige abdijkerk werd gebouwd in het midden van de 17de eeuw. De overige abdijgebouwen zijn in classicistische stijl heropgebouwd na een zware brand. In de kerk hangen werken van Quellin en Verhaghen en een kruisweg van Pros Putteman.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten