6.8.14

Appelroute St-Truiden


Appelroute St-Truiden

Start : Op het marktplein van Sint-Truiden
Afstand : 47 km
Bewegwijzering : Knooppunten van Limburg en Vlaams Brabant
GPS : N50 49.013 E5 11.171

DE ROUTE :

135-134-168-169-170-171-189-190-545-191-48-192-50-21-51-187-188-135

Op de route :
-Sint-Truiden
-Brustum
-Kapelhof Brustem-Sint-Truiden
-Burggracht & Laurentiuskerk van Brustem
-Oorlogsmonument WOI WOII Brustem
-Romeinseweg-Brustum
-De galg in Gelmen
-Kasteel van Rijkel
-H.Kruiskapel anno 1640 ;Kruiskapelstraat Ordingen
-Sint-Harlindis en Relindiskerk Ordingen
-Chateau d'Ordingen
-Domein Boutershoven
-Oud stationshuisje
-Speelhof
-Guvelingen kerk
-Metsterenmolen
-Maagd der Armenkapel Runkelen
-Het Vinne (recreatiedomein)
-De Castelberg
-Onze-Lieve-Vrouwkerk Bos
-Zoutleeuw aan de Gete
-Wilderen

Sint-Truiden ligt in Haspengouw, een landstreek die zich uitspreidt over de Belgische provincies Limburg, Luik, Namen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Deze regio wordt gekenmerkt door een glooiend landschap van zeer vruchtbare gronden die gebruikt worden voor landbouw en veeteelt. Sint-Truiden ligt in het noordelijke deel van Haspengouw, in het vochtige deel van de streek, met rijke leemgrond, die zeer geschikt is voor fruitteelt

In Helshoven staat een stenen galg waar de misdadigers uit Gelmen, Rijkel en Gelinden werden opgehangen. Men laat de lijken een hele tijd hangen om een voorbeeld te stellen voor de mensen. Daarna worden de lijken onder de galg begraven. Op de plaats waar de galg staat, worden soms zelfs mensen geradbraakt. De beul legt na de veroordeling de strop rond de nek van de terdoodveroordeelde. Van in de vroege middeleeuwen tot aan de Franse tijd vinden boeven, moordenaars, deserteurs en tal van andere kleine en grote criminelen de dood aan de galg. In deze contreien krijgen vooral vele Bokkenrijders - ze maken deel uit van een roversbende uit de 18de eeuw - een koord om de nek.

Kasteel van Ordingen
In de geschiedenisboeken terug te vinden vanaf 1040. Doorheen de eeuwen verscheidene keren verwoest en heropgebouwd. Zwaar beschadigd tijdens een bombardement in WO II. Huidige eigenaar is bezig met een geduldige restauratie en heeft toeristische plannen.

Provinciedomein Het Vinne
Uniek natuurrecreatiefproject in Europa: gebied van 100 ha dat werd drooggelegd voor industrie en landbouw, werd in 2005 opnieuw teruggegeven aan de natuur. Het resultaat? Het enige natuurlijke binnenmeer in Vlaanderen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten