20.2.18

De Klinge


De Klinge

Start : Basisschool “de bron” de klinge
Afstand : 38 km
Bewegwijzering : Knooppunten Waasland
GPS : 9 Buitenstraat Sint-Gillis-Waas, Vlaanderen

DE ROUTE :

Start-->80-53-75-74-81-82-83-85-86-91-90-88-80-->start


--Free Foxes
Op een kruispunt van statige dreven duiken de drie vossen van de beeldengroep Free Foxes op. Het Waasland is immers een land van vossen, met de schelm Reinaert de Vos als beroemdste exponent. Deze middeleeuwse figuur van het bekende dierenepos duikt onderweg voortdurend op met beelden, gedichten of tekstflarden.

--Kreken van Saleghem
Toen de Wase polders nog niet ingedijkt waren, was dit gebied eeuwen lang een gatenkaas waarlangs water geregeld diep het land binnendrong. Wanneer het water weer terugtrok, bleven er kreken, wielen en geulen in het land achter. Het krekengebied van Saleghem is daar een mooi voorbeeld van. Dit krekenstelsel ontstond tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De Spanjaarden zetten het Waasland toen bewust blank om Antwerpen te beschermen tegen opstandelingen die vanuit het noorden oprukten. In dit vlakke land zijn het enkel de rijen populieren en knotwilgen die zich onderscheiden. Aan de einder zijn de kranen van de Waasland-haven en de koeltorens van Doel gemakkelijk met het blote oog zichtbaar.

--Dierenepos Van den Vos Reynaerde
Reinaert de Vos, Tiecelyn de Raaf, Cante cleer de Haan, Tybeert de Kater en Bruun de Beer zijn de personages uit het bekende epos Van den Vos Reynaerde zich afspeelt in het Waasland en voor een deel ook in het aangrenzende deel van Zeeuws-Vlaanderen. Het dierenverhaal werd in het midden van de 13de eeuw geschreven, met in de hoofdrol uiteraard de listige vos Reynaert, die met zijn sluwe streken de waarden en normen uit die tijd stevig op de korrel neemt.

--Het Steengelaag
Ontdek de Stekense oase van rust en groen al wandelend. Het Steengelaag, ook wel de Gelaagputten genoemd, is een natuurgebied van 31 ha groot, ontstaan rond de verlaten kleiwinningsputten van de voormalige steenbakkerij. Je vindt er o.a. een jong elzenbos, een oudere populierenaanplanting met veel dood hout, een grote vijver en een bloemrijk hooilandje, waar men door jaarlijks maaibeheer de opslag van struiken tegengaat. Typische voorjaarsplanten zijn pinksterbloem, echte koekoeksbloem en moeraswalstro. In de zomer vind je vooral riet, maar eveneens wederik, kale jonker, grote ratelaar, heelblaadjes en brunel. Ook de vogels zijn talrijk aanwezig: in de het bos hoor je het roffelen van de grote bonte specht of het kluu-kluu-kluu van de groene specht. In de lente is de zang van zwartkop, winterkoning of vink niet uit de lucht. Op de Grote vijver kun je heel wat eenden en andere watervogels waarnemen: kuifeend, wintertaling, slobeend, tafeleend, fuut, blauwe reiger, aalscholver, om er maar enkele te noemen.

--t Croissantje
Even verpozen kan op het terras van 't Croissantje. Je hebt er meteen ook een uitzicht op het neogotische gemeentehuis en de gotische Heilige Kruiskerk, de oude dorpspomp (1873) en - als vanzelfsprekend! - een beeld van Reinaert.

--Gemeentehuis
Het sierlijke gemeentehuis van Stekene is een neogotisch gebouw uit 1883. Aan de oostgevel van het stadhuis is een gedenksteen bevestigd ter nagedachtenis van Amalbergha Truyman, de dochter van de burgemeester. Zij bemiddelde in 1789 met succes bij de generaal van de Franse troepen om Stekene te vrijwaren van verwoestingen.

--Heilig Kruiskerk
De gotische Heilig Kruiskerk onderging in de loop der eeuwen heel wat verbouwingen. Het oudste gedeelte van de kerk is de vroeggotische toren uit de 13de eeuw. Buiten aan de zuidgevel hangt de zonnewijzer van landmeter Johannes de Bruyn uit 1773 die het zonne-uur weergeeft voor Stekene zelf. Mogelijkheid om interieur te bezoeken: in het interieur is vooral 18de-eeuws meubilair te zien: biechtstoelen, een kerkmeestersbank, een communiebank. Het romantische orgel (1909) werd in 1994 volledig gerestaureerd.

--Domeinbos Stropersbos
Het Stropersbos is een bos dat ooit deel uitmaakte van het jachtgebied van de Vlaamse graven. Het leent zich met zo'n 500 ha perfect voor een fikse wandeling. Vroeger was het gebied een mozaïek van waardevolle biotopen zoals elzenbroekbossen, heidevelden en heischrale graslanden, die ondertussen in Europa vrij zeldzaam zijn geworden. Dankzij enkele ingrepen werden ideale omstandigheden gecreëerd om deze typische habitats opnieuw de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Je kunt hier genieten van schitterende natuur in een landschap van weleer. Voorts kreeg het Stropersbos er een paar extra attracties bij zoals een speelbos, een laarzenpad, een speciale route voor andersvaliden en twee begrazingsblokken voor schapen, Gallowaykoeien en Konikpaarden, een bivakzone en enkele wandelpaden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten