18.3.17

Rumst


Rumst

Start :Rumst
Afstand : 43 km
Bewegwijzering : Knooppunten Antwerpen
GPS : 86 Molenbergstraat Rumst

DE ROUTE :

50-551-21-60-27-13-11-63-12-62-20-19-93-22-50

De voornaamste ingrediënten van deze Abraham Hansroute zijn weiden, akkers, hoeven, kasteeldomeinen, rivierlandschappen en de industriële archeologie van de Rupelstreek. Situering: Kontich, Rumst, Lier en Hove.

--Kontich-Kazerne is een deel van de Belgische gemeente Kontich, in de provincie Antwerpen. De woonkern is rond de voormalige kazerne van Kontich gegroeid. Het gebied bestaat uit een geheel van woonwijken, ruwweg begrensd door de spoorweg Antwerpen-Mechelen in het oosten en de Koningin Astridlaan in het westen. Het is in het oosten verbonden met de woonkern van Lint.
Kontich-Kazerne is een qua naam en expansieperiode relatief jonge wijk. Toch gaat de geschiedenis veel verder terug dan de naam zou doen vermoeden. De oudste woonkernen van de gemeente Kontich, zo toont onderzoek van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) aan, bevonden zich immers hier.

--Lazaruskapel
Dat de heilige Lazarus de patroonheilige was voor de melaatsengemeenschap van Rumst is geen uitzondering. Dit was ook zo voor o.a. Aalst, Beaumont, Bergen, Diest en Chièvres (heeft nog kapel uit 12de –13de eeuw).
Er bestaat nogal wat betwisting over welke Lazarus er nu in feite vereerd werd : de Lazarus uit de parabel van de rijke vrek, of de lazarus, die door Jezus uit het graf werd opgewekt.

De bewaard gebleven “Litanie van den heyligen Lazarus, Patroon der Lazarussen of Hospitaelen, voor Besmettelijke Ziekten” daterend van 1791 heeft het wel degelijk over ”H.Lazarus, broeder van Martha en Magdalena, van Jesus zeer bemind, bid voor ons. H.Lazarus, die al vier dagen in het graf gelegen hebbende, ja stinkende, van jesus bezogt zyt geweest, bid voor ons”.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten