13.5.15

VESPA-ROUTE 1VESPA-ROUTE 1

O P   A A N V R A A G

Start : Veerle Centrum
Afstand : 80 km
Bewegwijzering : GPS
Aanbevolen startpunt op de markt van Veerle (parking + eventueel
garage)

DE ROUTE :

De Route is een GPS route , een GPS kan je huren van het VVV Laakdal
via de infobalie van het BIB in Laakdal

Je kan ook op deze site de route downloaden en op je GPS zetten

GPS-File

Op de route :

--Onze-Lieve-Vrouw in de Wijngaardkerk
De toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Veerle is het enige originele restant van het oude gotische gebouw dat in 1910 door brand werd verwoest. De kerk werd in 1920-1921 herbouwd, met drie beuken, een kruisbeuk en een veelhoekig afgesloten koor, geflankeerd door een sacristie en een bergruimte. Het interieur is na de brand volledig vernieuwd en is op enkele beelden na volledig 20ste-eeuws. In de kerk bevindt zich ook een gedenksteen voor de familie de Zerezo de Tejada.

--Laakdal
In Laakdal kun je volop fietsen en wandelen in de groene vallei van de Laak, die de grens vormt met Limburg. Laakdal is een groene gemeente in het uiterste zuidoosten van de provincie Antwerpen. Ze bestaat uit de dorpen Eindhout, Veerle en Vorst. De oudste bewoningssporen in Laakdal werden aangetroffen in Vorst. Ze stammen uit de Gallo-Romeinse tijd. De driehoekige vorm van het dorpsplein verwijst naar bewoning in de Frankische tijd.

--Prinskensmolen
Maak kennis met de oudste houten standerdmolen (12de-13de eeuw) van de provincie Antwerpen! De molen dankt zijn naam aan het feit dat hij rond 1500 eigendom was van de prinsen van Oranje. Hij is sedert 1969 beschermd, maar raakte toch in verval. Na de aankoop door de gemeente werd hij in 1980 maalvaardig hersteld. In 2002-2003 volgde een nieuwe restauratie.

--Marktplein
Het historische marktplein van Meerhout werd in 1994 voorbeeldig gerenoveerd. In het midden staat een typische muziekkiosk die, je zult het merken, uiterst fotogeniek is! Andere blikvangers zijn het Drossaards- en het Koning Davidshuis, twee oude patriciërpanden. Voor het eerstgenoemde pand staat de Marktvrouw, een werk van de plaatselijke beeldhouwer Antoon; het beeld is een ode aan de paraderende dames die de donderdagse markt bezoeken. De vier zuilen symboliseren de vier Meerhoutse parochies.

--Abdij van Tongerlo
Deze bekende abdij werd in 1130 gesticht door de norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen en groeide uit tot een van de voornaamste religieuze centra van onze contreien. Tijdens de Franse Revolutie werd het complex grotendeels verwoest en werden de 124 kloosterlingen verdreven. In 1840 kon een handvol norbertijnen het goed terugkopen en begon men aan de heropbouw van de abdij. Wie het huidige complex nadert, wordt meteen getroffen door de prachtige lindedreef uit 1676. Die leidt naar het witzandstenen poortgebouw dat met een romaanse onderbouw en een gotische bovenbouw pronkt. Op het enorme binnenplein geeft het classicistische prelaatskwartier toegang tot het da Vincimuseum. Daar is een replica van da Vinci's 'Het Laatste Avondmaal' te bewonderen. Rond het binnenplein staan verder het bisschopshuis uit 1547 met rank torentje en de 17de-eeuwse bedrijfsgebouwen. De tiendenschuur uit 1618 deed tijdens de Boerenkrijg dienst als vergaderplaats voor de Brigands. Nu is er een permanente tentoonstelling over het leven en het werk van de norbertijnen ondergebracht. De neogotische abdijkerk werd halfweg de 19de eeuw gebouwd. Na een brand in 1929 werd de 75 meter hoge toren voltooid. In de kruisbeuk hangen waardevolle schilderijen van J.E. Quellin (1634-1715) en W.I.Kerricx (1685-1745).

--Kasteel gravin Jeanne de Merode
Het kasteel van gravin Jeanne de Merode, ook wel 'nieuw kasteel' genoemd, is gebouwd tussen 1909 en 1911; het is een sprekend voorbeeld van neogotiek. Van 1911 tot aan de Tweede Wereldoorlog bewoonden de gravin, haar vroegere gouvernante en enkele personeelsleden het kasteel. Na de dood van de gravin in 1944 leidden de zusters augustinessen in het kasteel een rusthuis voor priesters. Het was in 1972 dat het gemeentebestuur van Westerlo het pand aankocht en het inrichtte als gemeentehuis. In het stemmige park rondom werd het oorspronkelijke ontwerp bewaard. De vijver met fontein en bijbehorend kunstwerk van Rik Poot vóór het gemeentehuis dateert van 1995.

--Norbertijnenabdij van Averbode

De indrukwekkende abdij van Averbode werd gesticht in 1134. Het poortgebouw dateert uit de 14de eeuw. De huidige abdijkerk werd gebouwd in het midden van de 17de eeuw. De overige abdijgebouwen zijn in classicistische stijl heropgebouwd na een zware brand. In de kerk hangen werken van Quellin en Verhaghen en een kruisweg van Pros Putteman.Geen opmerkingen:

Een reactie posten